MATEMATİK TARİHİ

Cebir Tarihine Kısa Bir Yolculuk

Cebir, matematiğin denklem tiplerini sınıflandırıp, onların çözüm tekniklerini analiz eder ve bunları yaparken 4 işlem, üst ve kök alma gibi işlemleri kullandırır.

Matematik eğitiminde cebir öğrenmek zorunludur çünkü cebir problem çözme, sorgulama, karar verme, mantık ve ilişki kurma yeteneğini, öğrendiklerini analiz edip gerekli yerlerde kullanabilme kabiliyetini de geliştirir.

Günümüzde kullandığımız matematiksel gösterim biçimlerine o kadar alışmışız ki, onların henüz bulunmadığı dönemlerde matematiğin nasıl yapılabildiğini bir çoğumuz bilmiyoruz.

Gerçekten de matematik problemlerinin çözümü için kullanılan teknikler bir zamanlar bugünkünden oldukça farklı bir biçimde idi.

Matematik ile ilgili elimize ulaşan ilk bilgileri incelersek hem Mısır hem de Babil tabletlerinde belli cebirsel soruların çözümü için geliştirilmiş algoritmalar karşımıza çıkar. 

Örnek olarak, Babilliler, kil üzerine yazılı, birçok örneğine sahip olduğumuz çarpım tablosunu yapmışlardır. Mısırlılar ise diğer tabletlerin yanısıra arasında kesirleri kullanmalarında onlara yardımcı olan tabletlere sahiptirler.

Moskova papirüsü

Aşağıdaki soruları ve çözüm metodlarını inceleyerek başlayalım öncelikle…

Moskova papirüsünün 14.problemi (M.Ö 1850)

Yüksekliği 6 birim, tabanında bulunan karenin kenar uzunluğu 4 birim, tepesinde bulunan karenin uzunluğu 2 birim olan bir kesik piramit veriliyor. Bu piramidin hacmini bulunuz.

Dördün karesini al, sonu. 16. 4’ün iki katını al sonuç 8, 2’nin karesini al sonuç 4, 16, 8 ve 4’ü topla sonuç 28, 6’nın üçte birini al sonuç 2, 28’in iki katını al sonuç 56.

Babil Tabletlerinden (M.Ö 2600)

Dairenin çevresi 60, kirişin orta noktasının daireye olan en yakın uzaklığı 2’dir. Buna göre kirişin uzunluğu kaç birimdir?

2’nin iki katını al, 20’den 4’ü çıkar. Sonuç, 16. 20’nin karesini al, 400. 16’nın karesini al, 256. 400’den 256’yı çıkar, 144. 144’ün karekökünü bul, 12. Bu karekök kirişin uzunluğudur.

Bu biçimde düşünmek pek de kolay değil gibi değil mi?

Daha ilerleyen dönemlerde Antik Yunan dönemi bir çok cebir probleminin geometri aracılığı ile incelendiği bir dönem olarak çıkar karşımıza. 

3.yüzyılın ortalarında yaşamış olan Alexandria Diophantus bize bir takım bilgiler sunar o dönem hakkında. Diophantus 3 kitap yazmıştır. Arithmetica (13 kitabın 6’sı mevcuttur), On Polygonal Numbers (Bir bölümü mevcuttur), Porism (Kayıptır)

Aritmetica bizi ilgilendirir. Sayı teorisi üzerine yazılmış bir kitaptır. Mevcut bölümleri, bugün bizim tanımlı ve tanımsız eşitlikler olarak adlandırdığımız 130 problemin çözümünü içerir.

Bu kitaptaki problemlerden biri (4. kitabın 10. problemi); Öyle 2 sayı bul ki, bu iki sayının toplamı, küpler toplamına eşit olsun şeklindedir. 

Diophantus bilinmeyen için kısaltma kullanarak cebirsel sembolü tanıtan ilk matematikçidir. Örneklerden de anlayacağınız gibi kağıt üzerinde düz yazı olarak yazılan ve çözülen problemlerde bazı kısaltmaları kullanmak ilk onun fikridir.

O zamana kadar örneğin

Cebir tarihi

denklemi uzun bir süre ‘ ilk sayı, ikinci sayının küpünün 2 katı ve ikinci sayının dört katından, ikinci sayının karesinin üç katı ve beşten çıkarılarak oluşturulur.’ biçiminde yazılıyordu.

Gördüğünüz gibi kavraması oldukça zor. Ancak şimdi hazır olun, Diophantus bunu kendi stiliyle tekrar yazdı.

Cebir tarihi

İlk bakışta anlamsız gözükse de aslında yukarıdaki her ifadenin matematiksel bir karşılığı vardır. Bu yazım biçiminde sayılarda harflerle gösterilmekteydi.

Şu an bize karışık gelse de aslında bir tabloya sahip olduktan sonra oldukça kolay ancak elbette kısıtlayıcı bir yöntem…

Bu arada bir hatırlatma Diophantus zamanında, sıfır ile ilgili hiçbir sembol yoktu.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Hindistan’da Bragmagupta, 7.yüzyılda çalışmalarında kısaltma biçimini kullanmaya başlamıştır. Neyse ki ilerleyen süreçte hem Hint hem de Arap matematikçileri cebirsel kısaltmaları benimsediler.

Cebirden bahsederken Cebirin isim babası olan Harizmi’den bahsetmemek olmaz elbette.

Kendisi, Hisabül-Cebr ve’l-Mukabele adlı kitabı sayesinde cebirsel işlemlerin batıda yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır.

Daha çok denklemleri sözlü olarak ifade etse de, bu ifadelerle günümüz arasında kurabileceğimiz en belirgin ortak nokta bilinmeyenleri “şey” şeklinde ifade etmesidir. 

Arapça kökenli olan şey sözcüğü sonraları İspanyol yapıtlarında Xay şeklinde yazıldığından, günümüze dek bilinmeyeni ifade etmek için  “x” biçiminde varlığını sürdürmüştür.

1450’den 1650’ye kadar geçen dönemde matematikçiler kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi (stenografi) kullanmaya başladılar ve bu yazı sistemi 1600’lerin ortalarında kısaltmalardan sembollere geçiş gösterdi.

1464’ten bir örnek vermek gerekirse “3 census et 6 demptis 5 rebus aequatur zero” 3x2 ve 6’yı 5x’den çıkar, eşittir 0 şeklinde okunur. 30 yıl sonra, Pacioli ‘Summa de arithmetica’ adlı kitabında aynı ifadeyi “3 ce p 6 m 5 rebus ae 0,”olarak yazmıştır.

Robert Recorde, eşittir için ‘=’ sembolünü 1557’de kitabı olan ‘The Whetstone of Witte’ adlı kitabında tanıtmıştır. 1558’de Flandradaki Simon Steven aynı ifadeyi aşağıdaki biçimde yazmıştır.

Cebir tarihi

Günümüzde denklemlerle uğraşmak zor geldiğinde kendinizi bir kaç yüzyıl öncelerde yaşarken hayal edin…

Kaynak: How Our Methods Of Writing Algebra Have Evolved: A Thread Through History

Türkçeye Çeviren: Suphi Önder BÜTÜNER     

Matematiksel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu