Temel Matematiksel Kavramlar

Cebir Tarihine Kısa Bir Yolculuk

Cebir dendiğinde aklınıza ilk ne gelir? Eğer konu ile ilginiz var ise muhtemelen ilk olarak sayılar, aritmetik semboller ile birlikte yer alan x’ler, y’ler gelecektir. Bu düşünce kısmen doğrudur ancak cebri sadece semboller ile ilintili olarak tanımlamak, bir otomobili dış boyası ve görünümü ile tanımlamaya benzer. Bir otomobilinin dış görünüşünün performansına katkı sağlamaması gibi aslında kullanılan cebirsel ifadeler de cebirin gerçek gücüne pek de etki etmez.

Bir cebir problemi, nasıl yazıldığına bakılmaksızın, sayısal işlemler ve ilişkiler hakkında bir sorudur. İşte basit bir örnek: ” Bir şeyin karesinin iki katı, şeyin üç katından fazla beşe eşittir. Şey nedir?”

Sembollerin olmamasına rağmen, bu açıkça bir cebir sorusudur. Dahası, “şey” kelimesi çok uzun süre kullanılan saygın bir cebirsel terimdir. 9. yüzyılda, cebirin babası olarak tanımladığımız Harezmî kitabında shai kelimesini bilinmeyen bir miktarı ifade etmek için kullandı. Kitapları Latince’ye çevrildiğinde bu kelime “şey” anlamına gelen res biçimine büründü. Arapça kökenli olan şey sözcüğü sonraları İspanyol yapıtlarında Xay şeklinde yazıldığından, günümüze dek bilinmeyeni ifade etmek için  “x” biçiminde varlığını sürdürdü Detayları için okuyabilirsiniz: Matematikte Bilinmeyen Yerine Neden Hep X Kullanılır?

Günümüzde kullandığımız matematiksel gösterim biçimlerine o kadar alışmışız ki, onların henüz bulunmadığı dönemlerde matematiğin nasıl yapılabildiğini bir çoğumuz bilmiyoruz. Matematik ile ilgili elimize ulaşan ilk bilgileri incelersek hem Mısır hem de Babil tabletlerinde belli cebirsel soruların çözümü için geliştirilmiş algoritmalar karşımıza çıkar. 

Örnek olarak, Babilliler, kil üzerine yazılı, birçok örneğine sahip olduğumuz çarpım tablosunu yapmışlardır. Mısırlılar ise diğer tabletlerin yanısıra arasında kesirleri kullanmalarında onlara yardımcı olan tabletlere sahiptirler.

Moskova papirüsü

Aşağıdaki soruları ve çözüm metodlarını inceleyerek başlayalım öncelikle…

Moskova papirüsünün 14.problemi (M.Ö 1850)

Yüksekliği 6 birim, tabanında bulunan karenin kenar uzunluğu 4 birim, tepesinde bulunan karenin uzunluğu 2 birim olan bir kesik piramit veriliyor. Bu piramidin hacmini bulunuz.

Dördün karesini al, sonu. 16. 4’ün iki katını al sonuç 8, 2’nin karesini al sonuç 4, 16, 8 ve 4’ü topla sonuç 28, 6’nın üçte birini al sonuç 2, 28’in iki katını al sonuç 56.

Babil Tabletlerinden (M.Ö 2600)

Dairenin çevresi 60, kirişin orta noktasının daireye olan en yakın uzaklığı 2’dir. Buna göre kirişin uzunluğu kaç birimdir?

2’nin iki katını al, 20’den 4’ü çıkar. Sonuç, 16. 20’nin karesini al, 400. 16’nın karesini al, 256. 400’den 256’yı çıkar, 144. 144’ün karekökünü bul, 12. Bu karekök kirişin uzunluğudur.

Bu biçimde düşünmek pek de kolay değil gibi değil mi? Daha ilerleyen dönemlerde Antik Yunan dönemi bir çok cebir probleminin geometri aracılığı ile incelendiği bir dönem olarak çıkar karşımıza. 

3.yüzyılın ortalarında yaşamış olan Alexandria Diophantus bize bir takım bilgiler sunar o dönem hakkında. Diophantus 3 kitap yazmıştır. Arithmetica (13 kitabın 6’sı mevcuttur), On Polygonal Numbers (Bir bölümü mevcuttur), Porism (Kayıptır)

Aritmetica sayı teorisi üzerine yazılmış bir kitaptır. Mevcut bölümleri, bugün bizim tanımlı ve tanımsız eşitlikler olarak adlandırdığımız 130 problemin çözümünü içerir.

Diophantus bilinmeyen için kısaltma kullanarak cebirsel sembolü tanıtan ilk matematikçidir. Örneklerden de anlayacağınız gibi kağıt üzerinde düz yazı olarak yazılan ve çözülen problemlerde bazı kısaltmaları kullanmak ilk onun fikridir. O zamana kadar örneğin

Cebir tarihi

denklemi uzun bir süre ‘ ilk sayı, ikinci sayının küpünün 2 katı ve ikinci sayının dört katından, ikinci sayının karesinin üç katı ve beşten çıkarılarak oluşturulur.’ biçiminde yazılıyordu.

Gördüğünüz gibi kavraması oldukça zor. Ancak şimdi hazır olun, Diophantus bunu kendi stiliyle tekrar yazdı.

Cebir tarihi

İlk bakışta anlamsız gözükse de aslında yukarıdaki her ifadenin matematiksel bir karşılığı vardır. Bu yazım biçiminde sayılarda harflerle gösterilmekteydi.

Şu an bize karışık gelse de aslında bir tabloya sahip olduktan sonra oldukça kolay ancak elbette kısıtlayıcı bir yöntem. Bu arada bir hatırlatma Diophantus zamanında, sıfır ile ilgili hiçbir sembol yoktu.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Hindistan’da Bragmagupta, 7.yüzyılda çalışmalarında kısaltma biçimini kullanmaya başlamıştır. Neyse ki ilerleyen süreçte hem Hint hem de Arap matematikçileri cebirsel kısaltmaları benimsediler.

1450’den 1650’ye kadar geçen dönemde matematikçiler kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi (stenografi) kullanmaya başladılar ve bu yazı sistemi 1600’lerin ortalarında kısaltmalardan sembollere geçiş gösterdi.

1464’ten bir örnek vermek gerekirse “3 census et 6 demptis 5 rebus aequatur zero” 3x2 ve 6’yı 5x’den çıkar, eşittir 0 şeklinde okunur. 30 yıl sonra, Pacioli ‘Summa de arithmetica’ adlı kitabında aynı ifadeyi “3 ce p 6 m 5 rebus ae 0,”olarak yazmıştır.

Robert Recorde, eşittir için ‘=’ sembolünü 1557’de kitabı olan ‘The Whetstone of Witte’ adlı kitabında tanıtmıştır. 1558’de Flandradaki Simon Steven aynı ifadeyi aşağıdaki biçimde yazmıştır.

Cebir tarihi

Günümüzde denklemlerle uğraşmak zor geldiğinde kendinizi bir kaç yüzyıl öncelerde yaşarken hayal edin…

Kaynak: How Our Methods Of Writing Algebra Have Evolved: A Thread Through History

Türkçeye Çeviren: Suphi Önder BÜTÜNER     

Matematiksel

Sibel Çağlar

Yola Kadıköy Anadolu Lisesi ile başladım. Ardından gelen tesadüfler, zamanında pek de sevmediğim, matematik ile yolumu kesiştirdi. Sonucunda Marmara Üniversitesinde İng. Matematik öğretmenliğinden mezun oldum. Zaman akıp gitti; bu süreçte ben de çeşitli özel eğitim kurumlarında matematik öğretmenliği ve eğitim koordinatörlüğü yaptım. Bu esnada da bol bol matematik ile ilgili serzenişlere şahit oldum. Ne yapmalı diye düşünürken, aklıma bu site fikri geldi. 2015 yılında matematiksel.org web sitesini kurdum. Amacım bilime ve özelinde matematiğe ilgiliyi arttırmaktı. Matematiğin hayattan kopuk olmadığını kanıtlamaktı. Devamında ekip arkadaşlarının da dahil olması ile kocaman bir aile olduk. Yolumuz uzun ama kesinlikle çok keyifli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu