DÜNDEN BUGÜNE MATEMATİK

Matematiksel Eşitliklerde Güzellik – Çirkinlik Algısı

“Sanat dünyasında hiçbir benzeri olmayan bir nesnelliğe sahip olmasına karşın, yaratıcı matematiğin güdüsü bi­limden çok sanata benzer. Matematiksel teoremlerin sınıflandırılmasında …

Yazının Devamı İçin

Napier’in Kemiklerinden Logaritmaya Bir Yolculuk

Lise yıllarında öğrendiğimiz logaritma bir çoğumuz için ezberlenecek bir dizi formülden öteye geçmez, oysa ki döneminin en önemli matematiksel buluşlarından …

Yazının Devamı İçin

Kaos ve Matematik

İnsanı tarih boyunca çok uğraştıran doğa olayları vardır. Hareket ve zaman bunların başında gelir. Ne yazık ki, evrendeki bütün hareketleri açıklayabilen bir (tek) mekanik kuram olmadığı …

Yazının Devamı İçin

Limitin Öyküsü

Augugtin Louis Cauchy’nin (1789-1857) yaşadığı dönem, Fransa’da toplumsal kargaşaların, savaş ve ihtilallerin yoğun olduğu bir dönemdir. Buna karşın matematikte getirdiği …

Yazının Devamı İçin

Cebirsel İfadelerin Tarihine Yolculuk

Genel olarak cebir, matematiğin denklem tiplerini sınıflandırıp, onların çözüm tekniklerini analiz eden ve bunları yaparken 4 işlem, üst ve kök alma gibi cebirsel …

Yazının Devamı İçin

Kök 2’nin İrrasyonelliğine Geometrik Bir Bakış

“Herhangi bir çemberin, çevresinin çapına oranı sabittir” cümlesindeki güç “Herhangi bir karenin, kenarıyla köşegeni rasyonel orantılı değildir” cümlesindeki  güçten çok …

Yazının Devamı İçin

İslam Dünyasında Matematik

Bilimsel bilgi evrensel bir özellik taşır. Irk, milliyet, din ve cinsiyet gibi ayrımları kabul etmez. Günümüzde ulaştığımız bilim düzeyine her …

Yazının Devamı İçin

Polinomlar: Zorluğun Ayrışması

İkinci – üçüncü dereceden denklemler. Çoğumuzun lise yıllarında karşılaştığı ve çözümünü formüller yardımıyla yapmayı öğrendiği matematiğin olmazsa olmazları. Ancak bugün …

Yazının Devamı İçin

Eşittir İşaretini Günümüze Kazandıran Bir İdealist Adam: Robert Recorde

Robert Recorde zamanından önce bu dünyaya gelen ve trajik bir sonla aramızdan ayrılan bilim insanlarından biri idi. 16. yüzyılda ekonomi, …

Yazının Devamı İçin

Bir Teorem & Bir Çizim

Euclid’in Stoikheia’sında geçtiği şekliyle üçgene dair bir teorem ve de çizimle karşınızdayım. Problem 20 (Üçgen Eşitsizliği): Herhangi bir üçgende iki …

Yazının Devamı İçin
ga('send', 'pageview');