BİLİM VE TOPLUM

Bilim toplumu, toplum da bilimi biçimlendirir.