Ekonomi

Borsacı Thales ile Tanıştınız mı?

Thales bugün dünyada işlem hacmi çok yüksek risk yönetimi ve türev ürünler alanındaki kaşiflerden sayılabilir.

***

Batı’nın ilk filozoflarından olması sebebiyle felsefede, bilimde öncü sayılan Thales Mısır matematik okulunun ilk öğrencisi ve de milattan önce yaşayan yedi büyük bilginden en eski ve en ünlülerinden biridir. Doğa felsefesinin de kurucusu olan Thales’ in birçok alanda çalışmaları ve özgün düşünceleri olmuş.

Kendisini gökbilimci, filozof, matematikçi ve siyaset adamı olarak matematik tanısak da Thales borsaya da el atmış. Belki o dönemin koşullarında yapılan hamleleri bugünkü borsa gibi düşünmemek gerekebilir, ancak Thales’ in bazı çalışmaları günümüzde finans matematiğinde, borsada çok fazla önem taşıyan risk yönetimi ve türev ürünler için başlangıç niteliğinde olmuştur. Öncelikle Thales’ in borsa zekasını ortaya koyan vadeli işlem çalışmalarını basit ve kısaca tanımaya çalışalım:

Para piyasaları fon sahibi olan kişiler ve fon gereksinimi duyan tarafları bir araya getirme amacı ile kurulmuştur. Bu piyasalardaki temel oyuncular, hane halkı, kamu, özel sektör ve uluslararası yatırımcılardır. Piyasalar, işlem türüne göre spot piyasalar (ödeme ürün teslimatı sırasında gerçekleştirilir, örneğin hisse senedi) ve vadeli ürünler piyasası (ya da türev piyasalar) olarak ele alınır.

Vadeli işlemler ve türev piyasalarında ise ödeme ve teslimat genellikle ileri bir tarihte, şartlara bağlı olarak yapılır. Spot piyasa ürünleri bazlı geliştirilen finansal ürünlere türev ürünler adı verilir. Türev ürünlerin türetildiği finansal ürünlere dayanak varlık adı verilmektedir.

borsa

Türev ürünler, organize piyasalarda ve tezgah üzeri piyasalar olarak bilinen iki ayrı piyasa türünde işlem görebilir.

Organize piyasalar, hukuki düzenlemelerin olduğu ve standart türev ürünlerin alınıp satıldığı piyasalardır. BİST (Borsa İstanbul) altında çalışan VİOP (Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası) gibi piyasalar organize piyasalara örnek olarak gösterilebilir. Bu piyasaların dışında gerçekleşen tüm diğer işlemler aslında tezgah üstü piyasalarda gerçekleşmektedir.

BORSACI THALES

Türev ürünlerin gelişiminin oldukça eski bir tarihçesi vardır.

Eski Yunan’da ilk vadeli işlemin Thales (MÖ 624-546) tarafından kullanıldığı, Thales’in zeytin fiyatları üzerine yaptığı başarılı tahminler ve bu ürün üzerine vadeli işlemler yaptığı rivayet edilmektedir. Elbette bu başarılı tahminleri gözlem yeteneği ile yapmıştır. Hatta hakkında Aristo şöyle anlatır:

“Hala kış olmasına rağmen Thales, Astronomi’deki yeteneklerini kullanarak, o yılın zeytin hasatının çok olacağını öngörmüş. Millet ve Kinos’da zeytin ezicilerini çok ucuza kiralamış. Hasat mevsimi geldiğinde birçok zeytin üreticisinin bu ezicilere ihtiyacı doğduğundan Thales, daha yüksek bir fiyata bunları geri kiralamış ve hatırı sayılır miktarda para kazanmış. Bu durum karşısında halk, felsefecilerin eğer isterlerse çok kolay zengin olabileceklerine kanaat getirmiş.”

Thales gördüğünüz üzere bugün dünyada işlem hacmi çok yüksek risk yönetimi ve türev ürünler alanındaki kaşiflerden sayılabilir.

‘Hiçbir şey düşünceden daha etkili değildir çünkü o bütün evreni dolaşır; hiçbir şey zorunluluktan daha güçlü değildir, çünkü her şey ona teslim olur.’ diyen matematikçiye ileri görüşlülüğünden dolayı tekrar bir hayranlık duymamak elde değil.

Ceren Demir

Meraklısına dipnotlar:

ABD ve Batı Avrupa’da firmaların %85’den fazlası kur ve faiz riskine karşı türevlerle korunuyor, %55’den fazlası ise mal fiyatı riskine karşı korunuyor. Türkiye’de BIST100 (Borsa İstanbul’daki 100 pay) firmalarından  %30 kadarı düzenli olarak türevlerle korunma sağlıyor. Bu firmaların hemen hepsi korunmayı bankalar yoluyla veya yurtdışı borsalar yoluyla uyguluyorlar .

Finans teorisinde, yatırımcıların daha yüksek risk üstlenerek beklenen getirilerini arttırabileceği bilinen bir gerçekliktir (Modigliani ve Modigliani,1997). Dolayısıyla, performans karşılaştırması yapılırken belli bir getiriyi elde etmek için ne kadar riske katlanıldığının bilinmesi önemlidir. Bu bilgiye bakarak Thales’in henüz o zamanlarda, astronomi bilgisiyle sentezlenmiş borsa dehasını anlamak mümkündür.

Göz atmak isterseniz:

Kaynaklar

  • Yatırım Fonu Karakteristiklerinin Getiri Üzerindeki Etkisi- Prof. Dr. Hakan Sarıtaş/Pamukkale Üniversitesi
  • Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi- Prof. Dr. Burak Saltoğlu/ Boğaziçi Üniversitesi (Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları)

Matematiksel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu