Bir Lokma Bir Hırka Anlayışı ve Kapitalizm Kesişebilir mi?

Matematikte ayrık kümelerin kesişimini boş küme olarak öğrendik yıllarca. Mesela A kümesi 1, 2, 3 ve B kümesi 4, 5, 6 rakamlarından oluşuyorsa bu kümelerin kesişimi, yani ortak sahip olduğu elemanların kümesi, boş küme olacaktır. Matematiksel olarak bu basit durum son derece net. Ancak biz bu kümelere yine kesişimi olmayan iki zıt anlayışı yerleştirirsek bu anlayışlara alternatif yorumlar ile yaklaşsak kesişime ulaşmamız olası olabilir mi?

Önce George Fülberth‘ in dilinden kapitalizme bakalım, daha sonra işletmeciliği ve algı mühendisliğini ele alarak ilerlemeye çalışalım: ‘Kapitalizm, kazanç ve ‘ mal üretmek’ için kullanılan sermayenin birikimini esas alan toplumların işleyiş tarzıdır; bu sistem, mal-alım satımının yanı sıra hizmet sunumu ve alımı üzerine de kuruludur. Kazanç eşit olmayan değişim üzerinden sağlanır. Ayrıca pazar aracılarının hakimiyeti sayesinde sağlanır. Öte yandan kapitalizm kazancı, bugüne kadarki tarihinin de gösterdiği gibi ürün ve ürün teknolojisindeki yenilikler üzerinden sağlar. Çoğunlukla da kazancı teknolojik yenilikleri ve ilerlemeleri kullanarak elde ede. Bunun bedeli ise doğal kaynakların aşırı tüketimi ve doğal kaynak kıtlığıdır. Kapitalizmde kar elde etmek için sermayeye sahip olmak zorunludur. Bu kârın (ticari kâr, artık değer, teknolojik yenilikle) hangi türden bir yöntemle elde edildiğinin hiçbir önemi yoktur.’

Sanıyorum ki burada Fülberth’in tanımını artık herkes gayet iyi biliyor. Wallerstein, kazanan bir merkez ile kaybeden bir çevre arasındaki farka vurgu yapıyor. Yani dünyanın ekonomik merkezleriyle çevresi arası bir kutuplaşmadan bahsediliyor. Bu sadece ücret düzeyi ve yaşam kalitesi dağılımı açısından değil, fiziksel olarak da sermayenin belli mekanlarda yoğunlaşmasıyla oluşuyor.

İşletmecilik anlayışının genel olarak kapital bakış açısının gerektirdikleriyle şekillendiğini görebiliyoruz. Ucuz iş gücünün olduğu yerlerde kurulan fabrikalar ile maliyet düşürülmeye çalışılır. Maliyetlerin azalması sermayenin korunması için önemlidir. Çünkü bu sermaye artan üretim için şarttır. Adı üstünde bir lokma bir hırka anlayışı ihtiyaca yönelik  ‘bir’ den bahsederken, kapitalizmin en sevdiği kelime ‘daha’ dır. Daha iyi ayakkabı, makyaj, ev, araba, kıyafet, telefon.. Çeşit çeşit, desen desen, daha daha kapitalizm..

Artan üretimin yarattığı insani ve doğa katliamında çözümü yardım yaparak iyi bir profil çizmekte ve vicdanı rahatlamada bulmaya çalışan bazı işletmelerin paradoksunu düşünün. Çocuklar için yardım toplayan vakıflar kuruluyor (burada verginin düşmesi gibi bir amaç temeldedir aslında). Ancak ucuz iş gücü için yatırım yapılan ve fabrika kurulan ülkelerde çocuk işçi çalıştırma oranı son derece yüksek. Aynı paradoksu doğaya verilen zararın telafisi için yapılan çalışmalarda da görmek mümkün.

Bir Lokma Bir Hırka Anlayışı ve Kapitalizm

İşletmecilik bir lokma bir hırka üzerinden işlemeyebilir mevcut durumda. Ancak burada çözümü ılımlı işletmecilik felsefesinde bulabilir miyiz? Mesela artık kar üzerinden kar etme savaşı uğruna televizyon, sosyal medya, dergiler, gazeteler üzerinden algı mühendisliği yapmayı bırakıp sadece ihtiyaca dönük üretim anlayışına geçmek, insanları yapay isteklerin kölesi yapmaktan vazgeçmek ılımlı işletmecilik ilkelerinden olamaz mı?

Mesela kadınlar üzerinden elde edilen devasa pazarların yarattığı doğa katliamına dur diyebiliriz ılımlı işletmecilikte. Kozmetikte, modada, güzellikte, alışverişte edinilen tüm rantların başlangıç noktası kadınların psikolojilerinden başlar. Bir kadını mutluluk için yüzlerce ayakkabıya, bin bir çeşit makyaja, kıyafete şartlamak bir basamaktır. Tercih bilinçli yapılıyor olabilir bazı bireyler tarafından, ancak her tercih göz ardı edilsin ya da edilmesin bir sorumluluk barındırır.

Bu konuyla ilgili oldukça çarpıcı belgesellerden biri olan Şirket (The Corporation) belgeselinde çocuklar üzerinde kurulan kapital zemininden şöyle bahsediliyor: Çocuklar yarının yetişkin tüketicileridir. Onlara şimdiden seslenmeye başlamak bu ilişkiyi kurmak gereklidir onlar henüz küçükken. Böylelikle büyüdüklerinde de sizin olacaklardır. Yani onların bilinçaltına yerleşelim ki büyüdüklerinde onları yönetelim..

Ülkelerin yaşam mücadelesi inovasyondan geçer hale gelmiştir ve bu inovasyonun şeklinde de rant vardır. Yeni telefon modellerinin yazılımları elinizdeki mevcut modeli çöpe atmanızı sağlamayı hedefler. Sonucunda sürekli telefon alma döngüsü içine gireriz. Mesele süt üretmekten ziyade o sütü raf ömrü uzun kılacak inovasyonlar yapmaktır. Bunun nasıl sağlanabileceği konusunda da az çok fikrimiz var artık hepimizin. Yediğimiz çoğu yiyecek, o yiyecek dışında tüm kimyasal ürünlerden ibaret sanki. Meyve sularını düşünebilirsiniz mesela. Peki inovasyon bu mudur gerçekten?

İnovasyon, çok geç olmadan sadece ihtiyaca dönük, minimalleşen üretime evrilen ılımlı işletmecilik anlayışında (en azından şimdilik ütopyam budur) doğaya zarar noktasına gelemeyecek kadar üretme ve tüketmeye yapılabilir mi? Varsayımlar ve ütopyalar bir yana burada da elbette doğanın, hayatın, insanlığın en büyük gerçekliklerinden olan matematikten de bahsedilmiş.

Matematik ve Kapitalizm İlişkisi

Fülberth Matematik ve Kapitalizm ilişkisinden şöyle bahsediyor: Isaak Newton ve Gottfried Wilhelm Leibniz’in geliştirdiği diferansiyel hesaplama, 17.yy matematiğini öyle geliştirdi ki, matematik gün geçtikçe kapitalistleşen dünyanın imkanlarını artırma amaçlı kullanılmaya başlandı. Özünde diferansiyel hesaplama, hareket ve değişim öğretisi olsa da yeni tekniklerle aletlerin işleyişini, elektrik gücünü, top güllelerinin uçuşunu, salgınların yayılış ve azalış hızını, ekonomik büyüme ve küçülmeyi hesaplayabilecekti.

Elbette kapitaller matematikten de faydalanacaktı. Aslında bakarsanız bu yazımızda anlatmaya çalıştığım, farkındalığını yitirmiş insanların, ve rant hırsından vazgeçmeyen birçok şirketin en azından hızlı bir şekilde ılımlı hale getirilmeye başlanmasının mümkün olup olmadığını sorgulamaktı. Yaptığım tüm incelemeler bir lokma bir hırka ve kapitalizm gibi iki uçlu değneğin orta noktasında nasıl bir anlayış olabilir düşüncesi üzerineydi. Bir lokma bir hırka felsefesinde artış ve kapitalizmin üretim ve tüketim çılgınlığında çok acil bir azalış size göre bir kesişim sağlayabilir mi?

Yararlanılan Kaynaklar:

  • Kitap: George Fülberth- Kapitalizmin Kısa Tarihi
  • The Advantages and Disadvantages of Capitalism; https://www.ukessays.com

Matematiksel

Ceren Demir

Kendini, insanları, dünyayı tanıma ve anlama çabasında, belki de kaosta olan; filmin oyuncularından, dünya üzerindeki küçücük noktalardan biriyim.. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünde yüksek lisansa devam ediyorum ve İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde akademik görevimi sürdürüyorum. Spora, sanata (özellikle resim sanatı), müziğe, doğaya, doğa sporlarına, felsefeye, psikolojiye, kitaplara, filmlere düşkünüm.. Okumayı, yazmayı, öğrenmeye çabalamayı çok seviyorum. Küçük yaşlardan itibaren birikmiş 9 adet günlüğüm var. Amaçlı ve amaçsız yaşamanın çeşitli noktalardan artı ve eksileri olduğunu düşünsem dünyadaki her şeyin gelip geçici olduğuna inanıyorum. Yine de -her şeye rağmen- ben uzun süredir amacı olanlardanım.. Buradan enerji sağlayabiliyorum.. Çoğunlukla enerjik, dışa dönük olsam da yeri geldikçe oldukça içe kapanmaya ve yalnızlığa susayabiliyorum. İkisi de keyifli ve öğretici.. Matematiksel sitesinin öncelikle hayranı olan bir okuruyum sonra Matematiksel’e katkı sağlamaya çalışan enfes ekibin bir parçasıyım. Özetle bu dünyayı bir rüyaymış gibi (Is this the real life? Is this just fantasy?) hissedip iyi bir insan olarak '‘kalmaya'’ çabalayan, sonsuzmuş gibi üretmeye çalışan insanlardan olarak; bahsettiğim 'bencil' bilgilerimi önemsiz sayıyorum. Sadece denizdeki kum tanelerinden biri olduğumun farkındayım. Ancak okyanusları merak etmekten vazgeçemiyorum. Yaşam keşifle canlanıyor.. (Instagram veya Facebook hesabım yoktur. Fotoğrafımı ve adımı kullanarak sahte hesap açıldığını öğrendiğim için bu bilgiyi belirtmek durumundayım.)
Başa dön tuşu