Bilim Haberleri

Bilim İnsanlarının Bildirisi: Astrolojiye İtiraz

Okuyacağınız metin dünyanın önde gelen 192 bilim insanının imzaladığı, “Astrolojiye itiraz” (Objections to Astrology) adlı bildiridir. Bu bildiri astrolojinin sahte varsayımları ve uygulamalarına karşı bilim dünyasından çıkan ilk bildiridir.

Değişik bilimsel alanlarda çalışan bilim insanları astrolojinin dünyada artan yaygınlığından kaygı duymaktadırlar. Aşağıda imzası bulunan biz gökbilimciler, astrofizikçiler ve diğer alanların bilim insanları, kamuyu, astrologların özel veya basın yayın aracılığıyla verdikleri salıkları ve öngörüleri sorgulamadan onamamaları konusunda uyarmak istiyoruz.

Astrolojiye inanmak isteyenler, astrolojik öğretilerin hiçbirinin bilimsel temelinin olmadığını bilmelidirler. Eski zamanlarda insanlar astrologların salıklarını tuttular, öngörülerine inandılar, çünkü astroloji onların büyüye dayalı dünya görüşlerinin bir parçasıydı. Bu insanlar gökcisimlerini Tanrıların temsilcisi ve işaretleri olarak gördüler ve bunlarla Yer’deki olayların ilişkisini kurdular.

Onların gezegen ve yıldızlarla Yer arasındaki devasa uzaklıklara ilişkin hiçbir bilgisi yoktu. Günümüzde bu uzaklıklar bilinip hesaplandığından, uzak gezegenlerin ve çok daha uzaktaki yıldızların çekimsel ve diğer etkilerinin ne denli sonsuz küçük olduğunu anlayabiliriz.

Doğum anında gezegen ve yıldızların uyguladığı kuvvetlerin geleceğimizi yönlendireceğini sanmak basit bir yanılgıdan başka bir şey değildir. Uzak gökcisimlerinin konumlarının, belli günleri veya dönemleri, belli işleri yapmak için uygun kıldığı veya belli işaretler altında doğmuş olmanın, o kişiyi diğer kişilerle uyumlu veya uyumsuz kılacağı da doğru değildir.

İnsanlar astrolojiye niçin inanır?

Yaşadığımız bu belirsiz dönemde çoğumuz, karar vermede bize yol gösterenlerin sağladığı rahatlamaya gereksinim duyuyoruz. Bu insanlar, bizim denetimimiz dışındaki yıldızıl güçlerin önceden belirlediği yazgıya inanmak istiyorlar.

Ancak, hepimizin gerçekleri görmesi ve geleceğimizin yıldızların elinde olmayıp kendi elimizde olduğunu anlaması gerekiyor. Aydınlanma ve eğitimin yaygın olduğu günümüzde büyü ve batıl temelinde yükselen inançları sergilemesinin gereksizliği ortadadır.

Ancak, astrolojiye olan inanç, çağdaş toplumun her katmanına sızmıştır. Bizler, özellikle medyada, saygın gazetelerde, magazin ve kitaplarda astrolojik haritaların, öngörülerin ve horoskopların eleştirel olmayan basım ve yayımının süreklilik kazanmasından rahatsızlık duyuyoruz. Bu davranışlar yalnızca usdışılığın ve okültizmin yayılmasına yardımcı olur.

Artık astrolojik şarlatanların aldatıcı savlarına şiddetle ve dolaysız olarak karşı çıkma zamanının geldiğine inanıyoruz.

Şurası açıkça bilinmelidir ki, astrolojiye inanmaya devam eden kişiler, bunu, inançlarının bilimsel temelinin olmadığını bile bile sürdürüyorlar demektir.

İmzalayan bazı isimler (Nobel Ödüllü bilim insanları)

Hans A. Bethe, Sir Francis Crick, Sir John Eccles, Gerhard Herzberg, Wassily Leontieff, Konrad Lorenz, Andre M. Lwoff, Sir Peter Medawar, Jacques Monod, Robert S. Mullikan, Linus C. Pauling, Edward M. Purcell, Paul A. Samuelson, Julian Schwinger, Glenn T. Seaborg, J. Tinbergen, N. Tinbergen, Harold J. Urey, George Wald.

Matematiksel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu