Necdet Ersöz

Necdet Ersöz, 1994 Eskişehir doğumlu bir profesyonel blogger, yazar ve bilim yayıncısıdır. Ankara’da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmalarına ve eğitimine devam etmektedir. Tıbbî literatürü akademik seviyede takibinin yanı sıra temel entelektüel ilgi alanları olarak mantık, skeptisizm, eleştirel düşünme, tartışma bilimi, evrim teorisi, sinirbilim ve kognitif bilimleri belirtmekte olup temel alanlarla bir şekilde ilişiği bulunan çeşitli disiplinlerde de (felsefe dalları, antropoloji, dinler tarihi, kültür…) yoğun okumalar yapmakta, araştırmalarının bir kısmını yazıya dökmektedir. Ayrıca birçok dergide ve internet üzerinden yayın yapan fikir ve kültür platformlarında yazarlık yapmaktadır. Birikimini çeşitli akademik ve bilimsel platformlarda ilgilileriyle paylaşmaya gayret etmekte; amaçları ve ilgileri doğrultusunda da birtakım bilim ve felsefe oluşumlarının kuruculuğunu ve yöneticiliğini üstlenmektedir.

Belleğimiz Virüs Benzeri Bir Proteinden Geliyor

Belleğimizin nasıl işlediğine dair ayrıntılar, sinirbilimleri yıllardan beri şaşkına çevirmektedir. Bellek, esasında, beynin farklı bölgelerinin birlikte çalışmasını gerektiren oldukça kompleks …

Yazının Devamı İçin

Atalarımızın Genleriyle Bugünü Anlamak: Antik DNA Nedir?

Antik DNA (aDNA) (L. ante=önce, DNA=deoksiribonükleik asit), evrimsel süreçte eski ve genellikle sert fosil dokulardan (kemik, diş, saç…) elde edilen DNA’lara …

Yazının Devamı İçin

Anatomide Neden Latince Kullanılıyor?

Batı geleneğinde modern insan anatomisi üzerine ilk ciddi sistematik çalışmalar Yunan hekim Herophilus (MÖ 335 – 280) ve Erasistratus (MÖ …

Yazının Devamı İçin

Eski Çin’de Mantık

Uygarlıklar arasından Eski Çin’in, köklü bir felsefî-mantıksal geleneği sahip olması açısından ayrı bir yeri vardır. İnsanlık tarihinin hemen her döneminde …

Yazının Devamı İçin

Mezopotamya’da Mantık

Mezopotamya, Yunanca anlamı “ırmaklar arasındaki ülke”, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Mezopotamya ismi herhangi bir siyasî …

Yazının Devamı İçin

Eski Mısır’da Mantık

Afrika’nın kuzeyinde insanlığın en köklü yerleşim merkezlerinden biri olan ve özgün-homojen bir kültür geliştirmiş Mısır’ın tarihi, içerisinde barındırdığı gizemli, düşsel, …

Yazının Devamı İçin

Afrika’da Mantık ve Düşünce Anlayışı

İnsanlık tarihinde türümüze ait ilk izlerin rastlandığı Afrika’da ilkel insanlardan bu yana düşüncenin ve mantığın seyri nasıl değişmiştir? Tarihsel ve …

Yazının Devamı İçin

Mantık-Zihin İlişkisine Psiko-sosyal Yaklaşım

Mantık-zihin ilişkisinde yeni dönemde sosyolojik ve psikolojik açıklamalar da mevcuttur. Bu noktada psikolog ve sosyologların mantığı ve zihni ele alışları, …

Yazının Devamı İçin

Aristocu ve Kantçı Görüşler

Mantık-zihin ilişkisini ve mantığın kaynağı problemini kayda geçmiş filozoflar bazında incelemek istersek Aristoteles (MÖ 384-322) ile başlamak yerinde olur. Mantığın …

Yazının Devamı İçin

Mantık ve Zihin İlişkisine Kısa Bir Bakış

Doğru düşünme ve akıl yürütme etkinliklerinin bir metodu olan mantığın bu etkinlikleri gerçekleştiren zihinle olan ilişkisi bilimsel, sosyal ve felsefî …

Yazının Devamı İçin
ga('send', 'pageview');