ZİHİN AÇAN YAZILAR

Akıllı Olduğunuzu Düşünüyor musunuz?

Akıllı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bu sorunun cevabını vermek gerçekten zor, üstelik Oxford ya da Cambridge gibi saygın kabul edilen bir üniversiteye kabul esnasında sorulan sorulardan birisi ise çok zor…

Başlıkta okuduğunuz soru da bu üniversitelerden birine girişte sorulmuştur. Amaç elbette, çabuk düşünen, tepki verebilen öğrencileri belirlemek.

Şimdi olası senaryoları inceleyelim…

Alçakgönüllü bir ta­vırla “hayır” cevabını verirseniz, mülakatı yapan kişi sözünüzü doğru sayabilir ve sizi sade­ce akıllı insanların alındığı Oxbridge’de bir yer edinme şansından haliyle yoksun kılabilir.

“Evet” cevabı verir­seniz, gerçekten bayağı ahmak olduğunuz izlenimini verme riskine girersiniz. Öncelikle, mülakatı yapan ki­şi, konumundan dolayı ister istemez sizden daha akıllıdır – ve onun seviyesinde olduğunuzu ima etmekle başınıza bela açmış olursunuz! İkincisi, akıllılığından fazlasıyla emin olan kişinin aklı başında biri olma ve en iyi öğ­rencilerden beklendiği üzere öğrenmeye yeterince açık sayılma olasılığı düşüktür.

Ortasını seçeyim der, işi sağlama bağlamak için kaçamak bir cevap vermeye kalkarsanız, bir Oxbridge yıldızı olamayacak kadar kararsız ve açık-gözlülükten yoksun biri olarak görülürsünüz…

Antik Yunan döneminden beri akıllı olmaya yakış­tırılan epeyce olumsuzluk vardır. Aristoteles’e göre, akıllılık bir şeye ulaşma yolunu kestirebilme becerisin­den ibaretti; buna erdemin mihenk taşı eşlik etmezdi. Kişi akıllı olduğu kadar erdemli de olmadıkça bilgeliğe varamazdı.

Platonun aynı ölçüdeki sert görüşü şöy­leydi: “Hiçbir şey bilmemek feci ya da aşırı bir kötülük olmadığı gibi, en büyük kötülük de değildir; ama çok akıllı olmak ve çok şey öğrenmek, buna kötü bir eği­lim eşlik etmişse, çok daha büyük bir talihsizliktir.”

O zamandan beri, akıllılık bir yandan sinsi kurnazlıkla, diğer yandan palavracılıkla ilişkilendirilen oldukça kuşkulu bir vasıf izlenimini verir. Milton, Şeytan tipine “akıllı” sıfatını takmıştı. Mary Shelley’nin Franken-stein’ı da öyleydi. Şeytan akıllı olabilir, ama sadece melekler bilgedir.

Yani, kişinin akıllı olduğunu açıkça söylemesi sinsi ya da palavracı olduğunu bildirmesiyle aynı anlama gelebilir – hatta bir ahmaklık belirtisi bile sayılabilir, çünkü bilge olan biri akıllı olduğuna inanmaz ve ger­çekten akıllı olan biri de akıllı olduğunu öyle uluorta belirtmez.

Rochefoucauld’nun dediği gibi, “kişinin akıllı olduğunu gizlemesi çok akıllı olduğunun belirti­sidir.”

Oscar Wilde bile, “Ben o kadar akıllıyım ki, ba­zen söylediğim şeylerin tek kelimesini bile anlamıyo­rum” diyerek, akıllılığını çok mütevazı bir nükteyle açıklamak zorunda kalmıştı. Galiba sorunun mükem­mel cevabı da bu olsa gerek.

Eğer soru, “Zeki olduğunu düşünüyor musun?” ol­saydı, elbette farklı bir şekilde cevap verebilirdiniz. Akıllılığa oranla zekânın çok daha az olumsuz çağrı­şımları vardır. Akıllılık rekabetçidir. Zekâ bir nesnellik izlenimi taşır. Ama doğrusu, bu konuda da sorunlar eksik değildir; çünkü zekâyı tanımlamanın ya da ölç­menin genel kabul gören bir yolu yoktur.

Ancak, “Zeki olduğunu düşünüyor musun?” sorusuna, “Evet, lQ_düzeyim 155” cevabını verirseniz, mülakat sonucunda okula kabul edilmek yerine Üstün Zekâlılar Derneği’ne gönderilmeniz olasıdır.

Kaynak: Zeki Olduğunu Hala Düşünüyor musun? – John Farndon

Matematiksel

Sibel Çağlar

Kadıköy Anadolu Lisesi, Marmara Üniversitesi, ardından uzun süre özel sektörde matematik öğretmenliği, eğitim koordinatörlüğü diye uzar gider özgeçmişim… Önemli olan katedilen değil, biriktirdiklerimiz ve aktarabildiklerimizdir bizden sonra gelenlere... Eğitim sisteminin içinde bulunduğu çıkmazı yıllarca iliklerimde hissettikten sonra, peki ama ne yapabilirim düşüncesiyle bu web sitesini kurmaya karar verdim. Amacım bilime ilgiyi arttırmak, bilimin özellikle matematiğin zihin açıcı yönünü açığa koymaktı. Yolumuz daha uzun ve zorlu ancak en azından deniyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu