Şöyle dönüp aynaya bakarak kendimize soralım, son on yıl içinde hangi düşüncemizi değiştirdik, geliştirdik ya da yeniledik?

Geri Tepme Etkisi ve Öz Sorgulama Yöntemleri

Sonuçta hiç de düşündüğümüz gibi, nesnel gerçekçi, diyalektik materyalizme ve bilimsel gerçeklere inanan bir insan değiliz; dünya görüşümüz ne olursa olsun, tam tersine kendini kandıran, tarihsel gerçekleri çarpıtan, görmek istemeyen, bir resmi ideolojiye karşı çıkarken, diğer bir resmi ideolojiyi yücelten, bir yerde tek adama karşı çıkarken, diğer bir yerde tek adamları bayrak yapan kişileriz.

Şöyle bir düşünüyorum da insanların değişmesi, dönüşmesi, düşüncelerini yenilemesi, geliştirmesi imkansız değil, ama çok zor. Örneğin kendi ideolojimize, dünya görüşümüze, inancımıza yönelik eleştirileri, bu eleştirilerin kanıtlarını görmezden geliyoruz. Görmemek için kendi kendimize felsefe üretiyoruz. Eğer bu kanıtlar çok göz önünde ve reddedilemeyecek derecede belirginse o zaman da kendi ideolojimizi, inancımızı, dünya görüşümüzü haklı çıkaracak nedenler arıyoruz: “o konjonktürde bu kaçınılmazdı.”, “o koşullarda böyle davranmak gerekiyordu.”, “belki yanlıştı, ama o günkü koşullarda doğruydu.” gibi bin bir dereden su getiren özünde içi boş ve asıl sorundan kaçan yaklaşımlar geliştiriyoruz. Örneğin karşı olduğumuz ideolojilere, inançlara yönelik her türlü eleştiriyi sorgulamadan kabul ediyoruz. Ama kendi ideolojimize yönelik eleştiriyi hemen daha doğru olup olmadığını sorgulamadan reddediyoruz. Hatta kanıtlar bizim ideolojimize, inandıklarımıza daha fazla ve fanatik olarak inanmamıza da neden olabiliyorlar. Buna da psikoloji biliminde Geri Tepme Etkisi (Backfire Effect)[i] deniliyor.

Bir diğer etken, insanların yakın çevrelerindeki insanları iyi tanıdıklarını düşündükleri için, onların düşüncelerini çok fazla ciddiye almamaları. Bazen aynı şeyi hiç tanımadıkları bir yabancı söylediğinde belki de daha fazla önem ve dikkat verebiliyorlar.

Bu noktada da ideolojiler ve inançlar rol oynuyor. Çünkü bütün bu etkenler kişinin gerçeğe ulaşmasını engelliyor. Gerçeğe giden yolda, bunların hepsi kişinin önünde bir bariyer oluşturuyor.

Gerçeğe ulaşmanın bir bedeli vardır, çoğu insan bunu bilir. O yüzden de gerçeğe ulaşma çabası içinde olmaz, aksine gerçekten uzaklaşıp, bir hayal, imajlar dünyası içinde yaşama gayreti gösterir. Çünkü böyle yaptığında içinde bulunduğu çevredeki konumunu ve çıkarlarını daha iyi koruyabilmekte ve kendisini daha güvende hissetmektedir.

Tarihe şöyle bir bakarsak gerçekleri, doğruları söyledikleri için insanların derileri yüzülmüş, yakılmışlar, zehirlenmişler ve hapsedilmişlerdir. Sokrates, zehir içmeye mahkûm edilerek öldürülmüş, Giardino Bruno diri diri yakılmış, Galileo eve hapsedilmiş, daha nice bilim insanı ve yazar bedel ödemişlerdir. Gerçeği ve doğruları dile getirmenin bedeli büyük olabilir. İşte bu nedenle insanlar kendilerini güvende hissedilmek için, gerçek ve doğruları dile getirmekten kaçınır ve koşarak uzağa giderler. Gerçekten ne kadar uzak olurlarsa, o kadar kendilerini güvende hisseder ve inançlarına, ideolojilerine daha fazla sarılırlar.

Bazı örnekler

  • Seçim tercihleri üzerinde yapılan bir araştırmada; oy kullanacak olan kişilere, destekledikleri aday hakkında olumsuz bilgiler verildiğinde, o adayı daha da güçlü bir şekilde destekledikleri gözlenmiştir.
  • Vergi indirimleri ve kök hücre araştırması gibi tartışmalı konular ile ilgili yanlış anlamaları inceleyen bir araştırmada; insanlara bu konular hakkında doğru bilgi verildiğinde, bu yeni bilgiler var olan inançları ile çelişiyorsa, görüşlerini değiştirmedikleri hatta mevcut inançlarını daha da derinleştirdikleri gözlenmiştir.
  • Ebeveynlerin aşılama ile ilgili görüşlerini inceleyen bir araştırmada; aşıya karşı olan ebeveynlere, aşının faydaları ile ilgili bilgiler verildiğinde, aşıya karşı duruşlarının daha da keskinleşmiş olduğu, hatta verilen bilgilerde aşılama ile otizmin ilişkisinin olmadığı yönünde birçok kanıt sunulmuş olmasına rağmen, aşılamanın otizme neden olduğuna dair sahip oldukları inançların güçlendiği gözlenmiştir. [ii]

Sonuçta hiç de düşündüğümüz gibi, nesnel gerçekçi, diyalektik materyalizme ve bilimsel gerçeklere inanan bir insan değiliz; dünya görüşümüz ne olursa olsun, tam tersine kendini kandıran, tarihsel gerçekleri çarpıtan, görmek istemeyen, bir resmi ideolojiye karşı çıkarken, diğer bir resmi ideolojiyi yücelten, bir yerde tek adama karşı çıkarken, diğer bir yerde tek adamları bayrak yapan kişileriz. Tepeden tırnağa çifte standarttan ibaretiz. Eleştirdiğimiz karşıtı olduğumuz ideolojinin ters taraftan aynısıyız. Yani aslında eleştirdiğimiz sistemden çok bir farkımız yok.

Bir şeyleri sorgulamak ve gerçeğe, doğruya ulaşmak istiyorsak, önce kendimizi sorgulayarak işe başlamamız gerekir. Önce resmi ideolojimizi, dokunulmaz kutsal liderlerimizi, kişilerimizi, sorgulamakla başlayalım mı işe? Ya da gözlerimizi kapayalım, şimdiye kadar olduğu gibi sorgulamadan inanarak yaşayıp gidelim. Herkes kendi kararını kendisi verir. Ben sorgulamayı, gerçeğe ulaşmayı, yanlışı kim yaparsa yapsın yanlış demeyi, ikincil yolara sapmadan çıplak gerçeği görmeyi, resmi ideolojileri hangi tür olursa olsun reddetmeyi, liderleri kim olursa olsun reddetmeyi seçtim. Bunun için bütün çabam. Herkes kendi hayatını yaşar, kendi kararını verir ve ne istiyorsa ona inanır. Ama sorgulanmayan inanç, ideoloji, resmi ideolojiye dönüşebilir. Hiç de düşündüğümüz gibi nesnel gerçekçi değiliz ve bilime de inanmıyoruz. Çünkü bilime, nesnel gerçekliğe insan sorgular, gerçeğe ulaşma çabası içinde olur. Aslında düşündüğümüz kişi bile değiliz, sadece o kişi olduğumuz imajıyla yaşıyoruz.

“Geri tepme etkisinin kendi düşünce sürecinizdeki rolünü anlamak, daha rasyonel kararlar almanıza yardımcı olabilir.”[iii]

Eğer bir sorgulamaya girersek bireysel olarak, geri tepme etkisinin kendi düşünce sürecimizdeki rolünü sorgularsak, yukarıda belirtildiği gibi daha rasyonel olmamızı sağladığı gibi bizi doğru ve gerçeğe de daha çok yaklaştıracaktır. Daha önyargısız ve düşüncelerini bilimsel gerçekler doğrultusunda değiştirmeye, geliştirmeye, yenilemeye hazır bir duruma getirecektir. Daha doğrusu bu durumun koşullarını oluşturacaktır.

“Bu nedenle çoğu insan sorgulamayı bırakır. Çünkü sorgulamak, düşünce değiştirmek tehlikelidir. Bu yüzden mahallenin güvenli ortamında, mahallede egemen olan düşünceyi seslendirirken, gerçekte inanmadan bile olsa inanmış gibi yaşamaya devam edebilir… İşte insanları bu yüzden ikna etmek zordur. Size inansalar ve düşüncelerinin yanlışlığını kabul etseler dahi, içlerinde oldukları çevreden çıkmayı göze alamazlar. Mahalleden çevreden çıkmak, aynı zamanda bireyin çıkarlarını da kaybetmesi anlamına gelebiliyor.”[iv]

Telefonlarımızı değiştirdik, koltuk takımımızı değiştirdik. Arabamızı değiştirdik. Antenlerimizi, tüplü televizyonlarımızı değiştirdik. Eski tip tüplü bilgisayarlarımızı yeniledik. Peki son yirmi yılda kafamızdaki düşüncelerimizde, en küçük bir değişim yaptık mı, zenginleştirdik mi? Yirmi yılda tuğla üstüne bir tuğla koyabildik mi? Düşüncelerimizi yenileyerek, geliştirerek, güncelledik mi? Bir santimetre ileriye adım atabildik mi? İdeolojik ve kişisel özeleştiri yaptık mı? Belki de etrafımızdaki bütün eşyalar değişmiş, bizde ise en küçük bir değişiklik, yenilenme ve gelişme yoktur. Eskidik biz, yenilemediğimiz, güncellemediğimiz ve geliştirmediğimiz düşüncelerimizle eskidik.Bizi bir kibrimiz öldürüyor, bir de hiç gelişmeyen, giderek gerileyen, fanatikleşen düşüncelerimiz…

Kendimizi sorgulama yolları

Bir düşünelim, beynimizdeki düşünceleri onları açıkça ortaya koyup yazmadan ya da söylemeden, ifade etmeden önce sansüre uğrattığımızı düşünüyorum. Bu düşünceleri ideolojimizin, dünya görüşümüzün ya da dinsel inancımızın kalıplarına uydururuz. Bu noktada da   tam bir Procrustes gibi davranırız, düşüncelerimizi keser biçer ideoljimize uydururuz. Yani tıpkı sansür uygulayan bir gazetenin editörü gibi davranırız. Sonuçta ortaya çıkan gazete (düşüncelerimiz) resmi ideolojimizle uyumlu olur genellikle.

Kendimizi bu konuda pratik olarak şöyle sorgulayabiliriz bence. Bu konuda şunları kendimize uygulayabileceğimizi düşünüyorum:

*Eleştirilemez, kutsal ya da tam anlamıyla ideal bir liderimiz, tarihsel kişiliğimiz, ideolojik önderimiz var mı? Var ise, bu kişilerin hatalarına yönelik ortaya çıkan eleştirileri, kanıtları gördüğümüzde bunları otomatik reddediyor ve bu kişilere daha çok bağlanıyor muyuz?

*Kendi dünya görüşümüzü, ideolojimizi, dinimizi, inancımızı ne zaman sorguladık en son? En son ne zaman yeni ve gelişkin bir düşünce edindik?

*Düşüncelerimizi ifade etmeden önce onların dünya görüşümüzle uyumlu olmasına dikkat ediyor muyuz? Düşüncelerimize oto-sansür uyguluyor muyuz? Doğruluğuna ikna olsak bile bir düşünceyi, dünya görüşümüze aykırı olduğu gerekçesiyle bastırıp sansür ediyor muyuz?

*Tarihsel gerçekleri okurken, araştırırken, ideolojik resmi tarih anlayışımıza uygun gelmeyen yerleri görmezden geliyor muyuz? Ya da resmi tarihimize, ideoljik anlayışımıza uymayan eleştirileri, daha araştırmadan, doğru olup olmadığını bile anlamadan “yalan, karalama, saldırı, çarpıtma” olarak niteleyerek otomatik reddediyor muyuz?

Şöyle dönüp aynaya bakarak kendimize soralım, son on yıl içinde hangi düşüncemizi değiştirdik, geliştirdik ya da yeniledik? Tek bir düşünce var mı?

*Eleştirel sınırlar içinde bile olsa, bizim için kutsal olan bir lidere, ya da ideolojiye yapılan eleştirileri gördüğümüzde duyduğumuzda hemen sinirleniyor, karşı tepkide bulunuyor muyuz? Yoksa bu eleştirinin doğru olup olmadığını farklı kaynaklardan araştırıyor muyuz?

Yukarıda hazırladığım sorulara verilecek yanıtlar bence kişinin ne derece geri tepme etkisine bağlı olup olmadığını ortaya koyabilir. Tabi ki kişi nesnel bir öz-sorgulamaya girerse. Çünkü insanların çoğu öz-sorgulamaya gerçek anlamıyla girmez. Yapsalar bile bunu son derece yüzeysel olarak gerçekleştirirler.

Şöyle dönüp aynaya bakarak kendimize soralım, son on yıl içinde hangi düşüncemizi değiştirdik, geliştirdik ya da yeniledik? Tek bir düşünce var mı? Yoksa kutsal bir dua gibi ezberlediğimiz ideolojik düşünceleri aynen tekrarlamaya devam ediyor muyuz?

Oysa eleştirilemez, kutsal hiçbir ideoloji, kişi, lider, parti vs… olmamalıdır. Bunu demek de yetmez, buna yönelik sorgulamaya ve tarihsel hesaplaşmaya yönelik adım atmak gerekir.

Erol Anar

10 Mart 2018

Paraná

[i] “İlk defa Brendan Nyhan ve Jason Reifler tarafından terim olarak kullanılan Geri Tepme Etkisi (Backfire Effect) ise inançlarına aykırı bir kanıt ile karşılaşan bireylerin bu kanıtı reddederek inançlarına daha da sıkı bir şekilde bağlanmalarını ifade eden bilişsel bir yanlılıktır. Geri tepme etkisine göre, bireylerin doğru olarak kabullendikleri herhangi bir olgu bilimsel olarak çürütüldüğünde bile bireyler üzerinde tam tersi bir etki yaratabiliyor. İnanç ne kadar ideolojik ve duygu-temelliyse, aykırı kanıtın etkisiz olma olasılığı da o derece artıyor. Kanıtın doğru olma olasılığına daha açık olmak yerine birçok kişi ilk etapta kabullendikleri olgunun doğru olduğunu ikna oluyorlar. İnançlarını sorgulamak yerine onlara sadık kalmayı tercih ediyorlar.”
[ii] Neden bazen gerçekler fikrimizi değiştirmez ? Geri Tepme Etkisi Nedir? http://www.olaganustukanitlar.com,

[iii] The Backfire Effect: Why Facts Don’t Always Change Minds, https://effectiviology.com

[iv] Erol Anar: İnsanların Çoğu Gerçeklere Değil İnanmak İstediklerine İnanırlar, matematiksel.org

Yazıyı Hazırlayan: Erol Anar

1965 yılında Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Havza'da tamamladıktan sonra dönem dönem Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi ve 19 Mayıs Üniversitesi Resim bölümlerine devam etti. İnsan Hakları Derneği'nde, Özgür Üniversite'de ve Halkevleri'nde (Samsun Şubesi), 15 yıl üyelik ve yöneticilik yaparak gönüllü çalışma yürüttü. Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde çalıştı. Burada Edebiyat Atölyesi çalışması yürüttü ve “Kent ve Edebiyat” adli dergiyi çıkardı. Erol Anar, Halkevleri (Samsun), Çocuk Haklarını Koruma Derneği (Ankara), Edebiyatçılar Derneği (Ankara), Türkiye Ortadoğu Forumu Vakfı (Ankara) Uluslararası Af Örgütü (Londra), Gazetecileri Koruma Komitesi (New York) ve Uluslararası Sanatçılar Derneği (Stutgart) üyesidir. İlk kitabı, 1996 yılında Çiviyazıları Yayınevi'nden (İstanbul) çıktı. Araştırma-inceleme, roman, deneme ve kısa öykü türlerinde toplam 16 kitabı bulunuyor. Cumhuriyet, Özgür Gündem, Evrensel, Yeni Yüzyıl, Varlık, Turkish Daily News, Yeni İnsan gibi gazete ve dergilerde sanat, edebiyat, insan hakları konulu makaleleri yayımlandı. Edebiyat ve insan hakları konusunda kitapları ve makaleleri, çalışmaları nedeniyle yurt içi ve dışında bazı ödüller kazandı. Yazarın iki kitabı ise Portekizce'ye çevrilerek Brezilya'da yayınlanmıştır. www.dünyalılar.org'da da yazıları yayınlanıyor.

Bunlara da Göz Atın

Occam’ın Usturası ve İkili İlişkiler

İkili ilişkilerimiz bize çoğu zaman karmaşık gelir, bizi görünmez bağlarla kuşatırlar. Aslında çoğu zaman bu …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ga('send', 'pageview');