DÜNDEN BUGÜNE MATEMATİK

Kaos ve Matematik

İnsanı tarih boyunca çok uğraştıran doğa olayları vardır. Hareket ve zaman bunların başında gelir. Ne yazık ki, evrendeki bütün hareketleri açıklayabilen bir (tek) mekanik kuram olmadığı …

Yazının Devamı İçin

Limitin Öyküsü

Augugtin Louis Cauchy’nin (1789-1857) yaşadığı dönem, Fransa’da toplumsal kargaşaların, savaş ve ihtilallerin yoğun olduğu bir dönemdir. Buna karşın matematikte getirdiği …

Yazının Devamı İçin

Cebirsel İfadelerin Tarihine Yolculuk

Cebrin bulunmadığı dönemlerde matematik problemlerinin çözümü için kullanılan teknikler bugünkünden oldukça farklı bir biçimde idi. Matematik ile ilgili elimize ulaşan …

Yazının Devamı İçin

Kök 2’nin İrrasyonelliğine Geometrik Bir Bakış

“Herhangi bir çemberin, çevresinin çapına oranı sabittir” cümlesindeki güç “Herhangi bir karenin, kenarıyla köşegeni rasyonel orantılı değildir” cümlesindeki  güçten çok …

Yazının Devamı İçin

İslam Dünyasında Matematik

Bilimsel bilgi evrensel bir özellik taşır. Irk, milliyet, din ve cinsiyet gibi ayrımları kabul etmez. Günümüzde ulaştığımız bilim düzeyine her …

Yazının Devamı İçin

Polinomlar: Zorluğun Ayrışması

İkinci – üçüncü dereceden denklemler. Çoğumuzun lise yıllarında karşılaştığı ve çözümünü formüller yardımıyla yapmayı öğrendiği matematiğin olmazsa olmazları. Ancak bugün …

Yazının Devamı İçin

Eşittir İşaretini Günümüze Kazandıran Bir İdealist Adam: Robert Recorde

Robert Recorde zamanından önce bu dünyaya gelen ve trajik bir sonla aramızdan ayrılan bilim insanlarından biri idi. 16. yüzyılda ekonomi, …

Yazının Devamı İçin

Bir Teorem & Bir Çizim

Euclid’in Stoikheia’sında geçtiği şekliyle üçgene dair bir teorem ve de çizimle karşınızdayım. Problem 20 (Üçgen Eşitsizliği): Herhangi bir üçgende iki …

Yazının Devamı İçin

Pisagor Teoreminin Hikayesi

Bugün ulaştığımız uygarlık seviyesinde Pisagor’un rolünü inkar edemeyiz. Döneminde felsefe, geometri, aritmetik, müzik, astronomi, coğrafya ve tabiat bilimlerinde üstat idi. …

Yazının Devamı İçin

Anlamak Çözmeye Yetmez

Hayır, yanılıyorsunuz! Matematikte söylenmiş en güzel sözü söyleyen adam bir matematikçi değil. (En azından bildiğimiz kadarıyla.) Fakat, evet, onu yakından tanıyorsunuz! …

Yazının Devamı İçin
ga('send', 'pageview');