DÜNDEN BUGÜNE MATEMATİK

Fibonacci ve Lucas Sayıları – 1

Fibonacci ve Lucas sayı dizileri, tamsayı dizilerinin iki parlak yıldızını oluşturmaktadır. Bu diziler yüzyıllar boyunca gerek amatör, gerekse profesyonel matematikçilerinin …

Yazının Devamı İçin

Londralı bir Esnaf Olan John Graunt’dan Olasılık Teorisinin Kökleri

Olasılık denince genelde insanların aklına takılan soru olasılık teorisinin nasıl ortaya çıkmış olduğudur. Efsaneye göre olasılık teorisi, matematiğin bir dalı …

Yazının Devamı İçin

Matematiksel Eşitliklerde Güzellik – Çirkinlik Algısı

Beyin taramalarının gösterdiğine bakılırsa matematiksel formüllerdeki karmaşık sayı ve harf dizileri beynimizde sanatsal bir başyapıtın ya da büyük bestecilerin elinden …

Yazının Devamı İçin

Napier’in Kemiklerinden Logaritmaya Bir Yolculuk

Lise yıllarında öğrendiğimiz logaritma bir çoğumuz için ezberlenecek bir dizi formülden öteye geçmez, oysa ki döneminin en önemli matematiksel buluşlarından …

Yazının Devamı İçin

Kaos ve Matematik

İnsanı tarih boyunca çok uğraştıran doğa olayları vardır. Hareket ve zaman bunların başında gelir. Ne yazık ki, evrendeki bütün hareketleri açıklayabilen bir (tek) mekanik kuram olmadığı …

Yazının Devamı İçin

Limitin Öyküsü

Augugtin Louis Cauchy’nin (1789-1857) yaşadığı dönem, Fransa’da toplumsal kargaşaların, savaş ve ihtilallerin yoğun olduğu bir dönemdir. Buna karşın matematikte getirdiği …

Yazının Devamı İçin

Cebirsel İfadelerin Tarihine Yolculuk

Cebrin bulunmadığı dönemlerde matematik problemlerinin çözümü için kullanılan teknikler bugünkünden oldukça farklı bir biçimde idi. Matematik ile ilgili elimize ulaşan …

Yazının Devamı İçin

Kök 2’nin İrrasyonelliğine Geometrik Bir Bakış

“Herhangi bir çemberin, çevresinin çapına oranı sabittir” cümlesindeki güç “Herhangi bir karenin, kenarıyla köşegeni rasyonel orantılı değildir” cümlesindeki  güçten çok …

Yazının Devamı İçin

İslam Dünyasında Matematik

Bilimsel bilgi evrensel bir özellik taşır. Irk, milliyet, din ve cinsiyet gibi ayrımları kabul etmez. Günümüzde ulaştığımız bilim düzeyine her …

Yazının Devamı İçin

Polinomlar: Zorluğun Ayrışması

Hemen hemen herkesin lise yıllarında öğrendiği polinomlar konusunun arka planında yatan garip bir hikaye vardır. Hemen kendinizi 16. yüzyıla ışınlayın …

Yazının Devamı İçin
ga('send', 'pageview');